logo

Skautské oddíly Fryšták Svaz skautů a skautek České Republiky


Lobinův závod

 V jihočeské Žirovnici proběhly 10. - 12. června skautské závody. Jednalo se již o 9. ročník Lobinova závodu, kterého se pravidelně zúčastňujem již od roku 2006. 
      V pátek 10.června pak vyrazila z Fryštáku výprava v počtu 28 skautů a skautek. Cesta proběhla bez problémů takže jsme do centra závodu, které bylo v kempu Panistávka u Žirovnice, dorazili ještě za světla. Jen co jsme stihli postavit stany na přespání, byl zahájen vlastní závod zapálením slavnostního ohně. U něj pak proběhla první disciplína, tzv. Dramatika, kdy každá závodní hlídka předvedla připravenou scénku a ta již byla hodnocena do bodování závodu. Ráno začalo po skautsku, budíčkem, rozcvičkou a hned po snídani byl slavnostní nástup. Tady došlo k rozdělení hlídek podle kategorií a přidělení rozhodčích k jednotlivým družinkám. Závod není totiž veden obvyklým způsobem (start-plnění disciplín-a rychle do cíle). Lobinův závod trvá pro všechny 24 hodin a za tuto dobu musí závodní družinka projít určenou trasu, uvařit si jídlo, postavit si stan či přístřešek, přenocovat tam a ráno se vrátit do centra závodu. Během postupu po trase na ně stále dohlíží přidělený rozhodčí, zadává jim úkoly (např. poznávání rostlin, vázání uzlů, práce s mapou atd.


A zde už výsledky:  Vlčata (6-8 let) 6. místo
                               Skauti (do 16 let) 3.místo.

                               Skautky (do 13 let) 2.místo                                                                                                               (více fotek zde)
                               Světlušky (6-8 let) 1.místo
 
Na tomto místě patří poděkovat všem, kteří se o tento úspěch zasloužili, zejména rádcům a rádkyním, kteří se starali o přípravu dětí na závody. Je hezké když se dostaví úspěch, ale za ním je nutné vidět ty co svěřeným dětem předali své zkušenosti, naučili je potřebné znalosti a dlouho před akcí vychystávali materiál, stany, starali se aby děti byly řádně ustrojeny ve skautských krojích atd. Tady je třeba vidět tu zásluhu, ale také jejich odpovědnost při předávání toho co obdrželi jako děti a teď to dávají dále svým následovníkům a to je jeden ze základů skautské výchovy. 

 

Díky tedy všem za úspěšnou reprezentaci fryštáckých skautských oddílů i města.

A co teď? No přece – Hurá na tábory!!!!

 

Bedřich Bělák - Klaus