Skaut Fryšták

Skautské oddíly Fryšták Svaz skautů a skautek České Republiky


Oldskauti

Jako již několik let, i v roce 2014 se členové našeho oddílu oldskautů aktivně zapojili do Tříkrálové sbírky České katolické Charity. 

Především naše členky Jana Jasenská a Ludmila Görigová se významně podílely na organizačním zajištění sbírky v rámci vedení farní charity ve Fryštáku. Komě nich se pak této sbírky zúčastnily ve skupinkách koledníků i rodiny dalších našich členů.

Řada našich členů se zúčastnila také již tradičního Skautského plesu v Obecním domě v Lukovečku.

Členové oddílu OS pomáhali i v roce 2014 při budování prázdninových táborů našich ostatních oddílů (5. oddílu skautů a vlčat a 6. oddílu skautek a světlušek) na novém tábořišti v Kašavě. Řada z nás se zúčastnila také slibových táboráků obou oddílů se vzpomínkou na v historii nejdelší řadu 25 táborů v obnovené skautské činnosti ve Fryštáku.

Podařilo se nám také uspořádat již 2. ročník dvoudenní oldskautské akce, tentokrát s prohlídkou zahrady zámku Kuks a historických vojenských pevností.

Stálou součástí naší činnosti zůstává také pomoc oddílům mládeže při spolupráci s orgány města Fryštáku, především při zpracování a projednávání grantových přihlášek v rámci programu podpory města neziskovým organizacím.

Jako obvykle jsme rok zakončili naším tradičním skautským Silvestrem vůdců, činovníků a oldskautů.

 

 

 

Libor Hanák

vůdce oddílu OS